OBRADA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Svjesni smo važnosti zaštite osobnih podataka, prije svega jer ih koristimo kako bismo pružili odgovarajuće usluge i informacije našim posjetiteljima. Uredba GDPR koju je usvojila Europska unija postavlja visoke standarde koji određuju kako se vaši podaci prikupljaju, pohranjuju, omogućuje vam se uvid u njih, daje vam pravo zatražiti brisanje podataka i još mnogo toga. U skladu s propisima i našim razumijevanjem važnosti ovog područja, pripremili smo objašnjenja o zaštiti vaših podataka i vašim pravima u vezi s njima.
 

Što su osobni podaci

Osobni podatak označava svaku informaciju koja se odnosi na određenu ili odredivu osobu, kao što su osobno ime, prezime, adresa, datum rođenja, jedinstveni identifikator (OIB, JMBG, porezni broj, broj zdravstvenog osiguranja itd.), fotografija itd.

Upravitelj osobnih podataka je tvrtka DepoLink d.o.o., smještena na adresi Korzo 11, 51000 Rijeka, Hrvatska, s matičnim brojem (MB) 05037069 i identifikacijskim brojem (OIB) 17202109121. 
 

Gdje pohranjujemo vaše osobne podatke i koliko dugo traje njihovo čuvanje?

Osobni podaci koje nam prosljeđujete pohranjuju se na iznajmljenim serverima kod pružatelja usluga ili kod kompanija čije alate koristimo. Na primjer, pružatelj alata za e-poštu pohranjuje podatke o primateljima. Prikupljene osobne podatke čuvamo do trenutka:

 • Kada nas obavijestite da više ne prihvaćate pohranu i obradu osobnih podataka (pohrana osobnih podataka na temelju privole);
 • Kada istekne konačni rok pohrane osobnih podataka koji je određen u ugovoru (pohrana osobnih podataka na temelju ugovora);
 • Kada istekne konačni rok pohrane osobnih podataka koji je određen važećim zakonodavstvom (pohrana osobnih podataka na temelju zakonodavstva);
 • Podatke koje pohranjujemo na temelju zakonitog interesa čuvamo u vremenskom razdoblju utvrđenom internim propisima tvrtke DepoLink d.o.o. i u skladu s vremenskim razdobljem koje je potrebno za obradu osobnih podataka.

Bez obzira na pravne temelje za pohranu osobnih podataka, oni se prestaju pohranjivati kada se postigne svrha za koju se obrađuju. Međutim, osobni podaci mogu se pohranjivati tijekom dužeg razdoblja ako se obrađuju isključivo u svrhe arhiviranja zbog javnog interesa, znanstvenih istraživanja, povijesnih istraživanja ili statističkih analiza, uz provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu prava i sloboda pojedinca na koje se podaci odnose. 
 

Svrhe prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka su sljedeće:

Dobivene osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • prikupljanje kontakata poslovnih klijenata, (ii) za slanje obavijesti (e-obavijesti) o novim uslugama tvrtke DepoLink d.o.o., postignućima i promjenama u poslovnim procesima, (iii) za prikupljanje informacija o ponudama potencijalnih dobavljača putem obrasca za dobavljače, na temelju vašeg pristanka;
 • za potrebe evidentiranja ulazaka na područje DepoLinka, (ii) evidentiranje ulazaka u sigurnosno nadzorne centre, (iii) snimanje zvuka, (iv) snimanje videa, (v) bilježenje kršenja internih odredbi i drugih odredbi koje je potrebno slijediti na području DepoLinka - na temelju zakonskog interesa;
 • Evidentiranje tražitelja zaposlenja - na temelju zakonskog interesa;
 • Evidentiranje izvođenja prakse i rada učenika i studenata - na temelju ugovornog odnosa;
 • Evidentiranje izdanih ovlasti - na temelju ugovornog odnosa;
 • Evidentiranje parničnih i upravnih predmeta, (ii) bilježenje šteta i sklopljenih osiguravajućih polica - na temelju zakonskog interesa;
 • Evidentiranje osoba s pristupom internim informacijama - na temelju zakona;
 • Evidentiranje prigovora trećih strana zbog buke, prašine, vožnje kamiona itd. - na temelju zakonskog interesa;
 • Evidentiranje kontakata koje DepoLink d.o.o. ima s medijima - na temelju zakonskog interesa.

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo isključivo na temelju pravnih osnova koje dopušta važeće zakonodavstvo. Podaci prikupljeni na temelju suglasnosti prije svega služe za komunikaciju s vama i poboljšanje usluge. Osobne podatke ne prosljeđujemo neovlaštenim trećim osobama niti ih prenosimo u treće države ili međunarodne organizacije.

Osobne podatke koje smo prikupili na temelju suglasnosti pohranjujemo i obrađujemo do opoziva suglasnosti. U ostalim slučajevima, pohranjujemo i obrađujemo osobne podatke sve dok se ne postigne svrha za koju su prikupljeni ili unutar rokova zastare koji proizlaze iz obveza koje mogu proizaći iz obrade tih osobnih podataka.
 

Opoziv suglasnosti za obradu osobnih podataka

U svakom trenutku imate pravo povući danu suglasnost za obradu osobnih podataka. Suglasnost možete povući za pojedinačnu svrhu ili za sve svrhe obrade osobnih podataka na koje ste dali suglasnost.

Pisani zahtjev za povlačenje suglasnosti za obradu osobnih podataka možete poslati na adresu: DepoLink d.o.o., Šmarska cesta 7c, 6000 Koper ili na elektroničku adresu: info@depolink.si.

U slučaju povlačenja suglasnosti za prikupljanje ili obradu osobnih podataka, svi prikupljeni osobni podaci na koje se odnosi zahtjev za brisanje bit će izbrisani ili izuzeti iz automatske obrade.

Povlačenje suglasnosti za obradu osobnih podataka ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka vezanih uz vas, do vašeg povlačenja, te upotrebu tih osobnih podataka u zakonom određene svrhe.
 

Vaša prava u vezi zaštite osobnih podataka

Pojedinac ima sljedeća prava u vezi obrade osobnih podataka:

 • Pravo na pristup podacima;
 • Pravo na ispravak;
 • Pravo na uklanjanje;
 • Pravo na ograničenje obrade;
 • Pravo na prenosivost podataka;
 • Pravo na prigovor.
 
Pravo na pristup podacima

U svakom trenutku imate pravo dobiti potvrdu da li se obrađuju Vaši osobni podaci i pristup svojim osobnim podacima, kao i sljedeće informacije: svrhu obrade podataka, vrstu Vaših osobnih podataka, primatelje Vaših osobnih podataka, predviđeno razdoblje pohrane osobnih podataka, izvor osobnih podataka.
 

Pravo na ispravak

U svakom trenutku imate pravo zahtijevati ispravak netočnih osobnih podataka u vezi s Vama u najkraćem mogućem roku. Također, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, uključujući podnošenje dodatne izjave, uzimajući u obzir svrhu obrade.
 

Pravo na uklanjanje

U svakom trenutku imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka u najkraćem mogućem roku ako osporavate obradu koja se temelji na legitimnom interesu ili obradu u svrhu neposrednog marketinga, kao i u slučaju povlačenja pristanka.
 

Pravo na ograničenje obrade

U svakom trenutku imate pravo zatražiti da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka u slučaju njihove netočnosti, nezakonitosti, ispunjenja svrhe obrade ili podnošenja prigovora.
 

Pravo na prenosivost podataka

U svakom trenutku imate pravo zatražiti da Vam proslijedimo Vaše osobne podatke koje obrađujemo. U svakom trenutku imate pravo zatražiti da se Vaši osobni podaci koje obrađujemo proslijede drugom voditelju obrade.
 

Pravo na prigovor

Za svako korištenje Vaših osobnih podataka u svrhu informativnog i promotivnog obavještavanja potrebna je Vaša izričita suglasnost. U slučaju primanja informativnog i komercijalno promidžbenog sadržaja na temelju Vaše privole, možete pisanim putem zatražiti prestanak korištenja Vaših podataka u te svrhe.
 

Važne informacije o obradi Vaših osobnih podataka

Sve prikupljene podatke obvezujemo se obrađivati samo u okviru navedenih svrha upravljanja i/ili obrade osobnih podataka te u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim povezanim zakonskim propisima te u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 o zaštita pojedinaca pri obradi osobnih podataka (GDPR).
 

Promjena politike privatnosti

DepoLink d.o.o. zadržava pravo izmjene pravila privatnosti. Tvrtka će obaviještati o svim značajnim promjenama svoje politike privatnosti objavom na web stranici.