Podjetje DepoLink d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2017 z osnovnim namenom zagotoviti dodatne zmogljivosti za pretovor, skladiščenje in izvajanje dodatnih storitev na praznih kontejnerjih v neposredni bližini pristanišča Koper. V ta namen smo v avgusta 2018, na zemljišču velikem 30.000 m2 ter neposredno ob vhodu v pristanišče, odprli prvi zunanji (off-dock) terminal za pretovor kontejnerjev. Leta 2019 je bil terminal dokončno zgrajen, v pogon sta bili dodani nova popravljalnica in pralnica za prazne kontejnerje, električni priključki za izvajanje popravila hladilnih kontejnerjev, s čimer je bila zaokrožena ponudba storitev na praznih kontejnerjih. Odlična lokacija, strokoven kader, nenehna vlaganja v znanje in napredek ter visoka podpora ključnih strank zagotavljajo podjetju dolgoročno poslovno stabilnost ter omogočajo ustrezne naložbe za prihodnji razvoj.

Leto 2022 predstavlja naslednji pomemben mejnik v razvoju podjetja DepoLink, saj smo v junija v neposrednem zaledju reškega pristanišča (Kukuljanovo, Hrvaška) odprli zunanji (off-dock) terminal za pretovor kontejnerjev na 15.000 m2 velikem zemljišču z možnostjo povečanja kapacitete. Prav tako smo v mesecu marcu 2022 za naročnika Hisense group zagnali intermodalni terminal za pretovor kontejnerjev znotraj tovarne Gorenje v Velenju, ki služi kot vmesna logistična točka na transportni poti kontejnerjev oz. sestavnih delov iz Kitajske do proizvodne linije v Gorenju.

 

Sedanjost

Tako je DepoLink danes podjetje s terminali in operacijami na več lokacijah v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji. V treh državah je skupno zaposlenih 39 ljudi. Našim klientom lahko ponudimo vse storitve, ki jih omogoča moderen terminal danes. Tako lahko ponudimo pretovor in skladiščenje praznih in polnih zabojnikov ter tehtanje za potrebe VGM. Popravilo in čiščenje zabojnikov ter pregled in pripravo hladilnih zabojnikov. Zainteresiranim ponujamo tudi prodajo zabojnikov. Poleg storitev povezanih z zabojniki ponujamo tudi skladiščenje in pretovor paletiziranega blaga in prevoz na relaciji DepoLink – Luka Koper in obratno.

Prihodnost

V podjetju DepoLink si vse skozi prizadevamo povečati kapaciteto naših zmogljivosti, da bomo lahko sledili naraščajočemu povpraševanju naših strank na obstoječih lokacijah in širšem območju JV Evrope. Dolgoročna strategija podjetja je postati eden od vodilnih operaterjev intermodalnih centrov v regiji z odpiranjem dodatnih lokacij ter povezovanjem le-teh v logistično mrežo. Na ta način bomo strankam omogočili širšo regionalno pokritost prek ene vstopne točke na transportni poti blaga.

Kot posledica hitre rasti prometa in vse večjega povpraševanja po naših storitvah smo leta 2021 v neposredni bližini obstoječega terminala kupili dodatno zemljišče, kjer načrtujemo izgradnjo novega, modernejšega in večjega terminala za pretovor in skladiščenje kontejnerjev ter drugih blagovnih skupin. Gradnja terminala se bo pričela leta 2023, odprtje pa je predvideno v začetku leta 2024. Na 40.000 m2 velikem zemljišču bo poleg osnovne dejavnosti pretovora kontejnerjev zraslo tudi moderno skladišče za pretovor in skladiščenje pokvarljivega blaga.