PE Sermin, Industrijska cona Sermin 2, 6000 Koper, Slovenija DepoLink d.o.o., Šmarska cesta 7c, 6000 Koper, Slovenija +386 40 685 255 info@depolink.si
TERMINAL JE ZAPRT
08:00 - 12:00

VGM – tehtanje kamionov in kontejnerjev

Razpolagamo tudi s kamionsko tehtnico, katera zadostuje vsem mednarodnim standardom za tehtanje kamionov in blaga. Prilagodili smo se novim določilom SOLAS (IMO – obvestilo MSC.1/Circ. 1475), ki obvezujejo pošiljatelje, da priskrbijo verificirano bruto težo (VGM - Verified Gross Mass) kontejnerjev pred nakladanjem na ladjo in dopolnili svoj informacijski sistem, procese in opremo. Nudimo storitev tehtanja kontejnerjev skladno z Metodo 1 (Konvencija SOLAS 74/Poglavje VI, Določilo 2.4.1.).

Contact e-mail address: